انگلیسی
0
فتوولتائیک های یکپارچه ساختمان (BIPV) شامل سیستم های انرژی خورشیدی می شود که به طور یکپارچه در ساختار ساختمان یکپارچه شده اند و به بخشی ذاتی از عناصر مانند نما، سقف یا پنجره تبدیل می شوند. این سیستم ها نه تنها با تولید انرژی خورشیدی بلکه با انجام وظایف حیاتی در پوشش ساختمان، نقش دوگانه ای را ایفا می کنند. این شامل ارائه محافظت در برابر آب و هوا (مانند ضد آب و محافظت در برابر آفتاب)، افزایش عایق حرارتی، کاهش سر و صدا، تسهیل روشنایی نور روز و اطمینان از ایمنی است.
فتوولتائیک های یکپارچه ساختمان (BIPV) پنل های خورشیدی هستند که مستقیماً در ساختار ساختمان گنجانده می شوند. برخلاف پنل‌های خورشیدی سنتی که به یک ساختار موجود اضافه می‌شوند، سیستم‌های BIPV با عمل به عنوان مصالح ساختمانی و تولیدکننده انرژی، هدف دوگانه‌ای دارند.
این پانل ها می توانند اشکال مختلفی مانند تایل های سقف خورشیدی، زونا یا نما داشته باشند و به طور یکپارچه با معماری ساختمان ترکیب شوند.
2